תנ"ך - ויצא משה וידבר אל־העם את דברי ה' ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...