תנ"ך - וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...