תנ"ך - במדבר פרק יא פסוק ז - והמן כזרע־גד הוא ועינו כעין הבדלח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...