תנ"ך - ספר במדבר פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים