תנ"ך - ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד־האסף מרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...