תנ"ך - ספר במדבר פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים