תנך - ספר במדבר פרק יג פסוק ח

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: