תנ"ך - במדבר פרק יג פסוק ח - למטה אפרים הושע בן־נון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...