תנ"ך - ספר במדבר פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים