תנ"ך - ותשא כל־העדה ויתנו את־קולם ויבכו העם בלילה ההוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...