תנ"ך - מבלתי יכלת ה' להביא את־העם הזה אל־הארץ אשר־נשבע להם וישחטם במדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...