תנ"ך - במדבר פרק יד פסוק כ - ויאמר ה' סלחתי כדברך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...