תנ"ך - במדבר פרק יד פסוק כג - אם־יראו את־הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל־מנאצי לא יראוה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...