תנ"ך - והאנשים אשר־שלח משה לתור את־הארץ וישבו וילונו וילינו עליו את־כל־העדה להוציא דבה על־הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...