תנ"ך - וימתו האנשים מוצאי דבת־הארץ רעה במגפה לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...