תנ"ך - במדבר פרק יד פסוק לט - וידבר משה את־הדברים האלה אל־כל־בני ישראל ויתאבלו העם מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...