תנ"ך - וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד־החרמה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...