תנ"ך - במדבר פרק טו פסוק יא - ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או־לשה בכבשים או בעזים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...