תנ"ך - כל־האזרח יעשה־ככה את־אלה להקריב אשה ריח־ניחח לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...