תנ"ך - במדבר פרק טו פסוק כג - את כל־אשר צוה ה' אליכם ביד־משה מן־היום אשר צוה ה' והלאה לדרתיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...