תנ"ך - והנפש אשר־תעשה׀ ביד רמה מן־האזרח ומן־הגר את־ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...