תנ"ך - והקריב המקריב קרבנו לה' מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...