תנ"ך - ויין לנסך רביעית ההין תעשה על־העלה או לזבח לכבש האחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...