תנ"ך - במדבר פרק טו פסוק ו - או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...