תנ"ך - ספר במדבר פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים