תנ"ך - וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...