תנ"ך - במדבר פרק טז פסוק כא - הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...