תנ"ך - ויהי ככלתו לדבר את כל־הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...