תנ"ך - ואש יצאה מאת ה' ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...