תנ"ך - ותנו בהן ׀ אש ושימו עליהן ׀ קטרת לפני ה' מחר והיה האיש אשר־יבחר ה' הוא הקדוש רב־לכם בני לוי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...