תנ"ך - ספר במדבר פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים