תנ"ך - במדבר פרק יז פסוק יט - והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...