תנ"ך - ויצא משה את־כל־המטת מלפני ה' אל־כל־בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...