תנ"ך - כל־פטר רחם לכל־בשר אשר־יקריבו לה' באדם ובבהמה יהיה־לך אך׀ פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור־הבהמה הטמאה תפדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...