תנ"ך - במדבר פרק יח פסוק יח - ובשרם יהיה־לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...