תנ"ך - כל׀ תרומת הקדשים אשר ירימו בני־ישראל לה' נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק־עולם ברית מלח עולם הוא לפני ה' לך ולזרעך אתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...