תנ"ך - ואני הנה לקחתי את־אחיכם הלוים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתנים לה' לעבד את־עבדת אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...