תנ"ך - ספר במדבר פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים