תנ"ך - ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל־כלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...