תנ"ך - ספר במדבר פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים