תנ"ך - במדבר פרק ב פסוק א - וידבר ה' אל־משה ואל־אהרן לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...