תנ"ך - במדבר פרק ב פסוק יב - והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורישדי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...