תנ"ך - במדבר פרק ב פסוק יג - וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...