תנ"ך - במדבר פרק ב פסוק טו - וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...