תנ"ך - במדבר פרק ב פסוק כ - ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן־פדהצור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...