תנ"ך - דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן־עמישדי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...