תנ"ך - במדבר פרק כ פסוק ב - ולא־היה מים לעדה ויקהלו על־משה ועל־אהרן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...