תנ"ך - ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...