תנך - ספר במדבר פרק כ פסוק כא

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: