תנ"ך - וירב העם עם־משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...