תנ"ך - במדבר פרק כא פסוק י - ויסעו בני ישראל ויחנו באבת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...